Logo PTC
Spacer1
 
 

V oblasti priemyslu ponúkame našim klientom nasledovné služby:

- konzultácie a poradenstvo

- inžinierske činnosti

- odborná technická pomoc

- vypracovávanie štúdií

- skresľovanie skutkového stavu

- projekty pre stavebné povolenie

- realizačné projekty

- projekty skutočného vyhotovenia

- stavbyvedúci a stavebný dozor

- autorský dozor

- dodávka stavieb a uskutočňovanie ich zmien

 
Spacer2

© PRO-TECH Consulting, spol. s r.o.